Kirker, kapeller og altere andre steder

Denne posten skrives  for å, simpelthen, gjøre lesere oppmerksom på at seksjonen som omhandler Olavskirker og kapeller eller altere andre steder enn Sandefjord, fylles med informasjon – litt efter litt, og uten hast.

Legg igjen en kommentar