Kildeavskrifter

Noen av opplysningene er lenket direkte til det stedet der de er funnet on-line, andre er kun funnet i den fysiske verden, og noen få begge steder. Der hvor kilden er funnet kun, eller først, i den fysiske verden er de skrevet av, og nedenfor følger en liste med lenker til disse dokumentene.

I de tilfellene et fotografi av en kilde i den fysiske verden er tilgjengelig skal det være en lenke videre til dette.

19460411 SB Sandar Herredstyre om Søknad fra Samvirkelaget