Musikken

Det er spilt mye musikk i Olvas Kapell opp gjennom årene – både levende og  fra plater og bånd.

Lars Christensen sørget for at kapellet, fra begynnelsen, var utstyrt med et rikelig utvalg av verker, og brukte kontoret sitt til å utarbeide lister som prestene kunne bruke til å velge hva som skulle spilles ved ulike anledninger.

 

Den første listen

Den tredje listen

 

Fra andre kilder:

Sandefjords Blad 25 mars 2014 (Betalingsmur)