Thorleif Fredrik Østenstad

Thorleif Fredrik Østenstad som er innstillet som nr. 1 av menighetsrådet er født i Oslo 16. okt. Av foreldre forhv. Vognmester ved Statsbanene Fredrik Øsenstad og Marthine født Elnes. Han er student 1914. Cand. Theol. Ved Menighetsfakultet 1919 med Laudabilis og ha samme karakter i practicum, I 1920 ble han prest og lærer i Indremisjonsselskapets tjeneste i Advent Bay, Svalbard, utnevntes til sogneprest i Vardø 1924 og sogneprest i Sannidal 1928. I 1930 blev han sogneprest ved St. Jacobs småkirkemenighet i Bergen. Han er gift 1924 med Carla Sussanne Rasmussen, Kjø-benhavn[i].