St Olofs menighet i Sundsvall

S:t Olofs katolske menighet i Sundsvall – ved kysten av Bottenviken og omtrent like langt nord som et sted mellom Tynset og Røros – omkring 1000 medlemmer og er en del av Norrlands dekanat.

Menigheten[i] ble grunnlagt rundt 1900, men et helt annet sted – i  Sörforsa i Hälsingland dit det flyttet omkring 100 linspinnere fra Böhmen, en del av den Tsjekkiske Republikk. Der ble det bygget et kapell allerede i 1909 – Jesu Hjerte kapell – og fra 1924 var det prest der. I mellomtiden var nivået over menighet i den svenske katolske kirken delt, slik at Norrland og Hälsingland hørte til ulike deler av kirken.  I denne tiden menigheten status som annex, og hadde navnet Jesu Hjärta Församling.

Efter hvert minsket antallet katolikker i Sörforsa, mens Sundsvall opplevet økning. I 1954 ble det kjøpt en leilighet som tjente som både prestebolig og kapell, og sognepresten flyttet dit. Menigheten ble selvstendig, og byttet navn til Sankt Olof. I 1964 ble menigheten delt, slik at Sørforsa ble lagt til et basert i Gävle, mens Västerbotten og Norrbotten gikk til Luleå. dermed kom Sankt Olof til å bestå av  MedelpadÅngermanlandJämtland och Härjedalen.

En kirke ble bygget til avløsning av kapellet, i 1990, og i 2007 kjøpte den katolske kirken Näcksta Kyrka av den svenske kirken i Sundsvall.

Denne kirken ble innviet annen søndag i advent i 1969, og er tegnet av Peter Celsing og har altertavle av Vera Nilsson med motivet de Tre Vise Menn.

 

Efter dette kjøpte ble den gamle kirken avhendet, og endte opp med i et utmerket eksempel på religioner som klarer å leve med hverandre:

«Allt eftersom medlemsantalet ökade växte även behovet av en ny samlingslokal. Nacksta kyrka köptes 2007 av Gustaf Adolfs församling och den katolska församlingen fick nu namnet Nacksta St. Olofs katolska församling. Den gamla kyrkan på Nybrogatan såldes och används nu Islamska kulturcentret som moské[ii]

Näcksta S:t Olof ligger en halvtimes spasertur sydvest for Sundsvall sentrum – som er godt forsynt med hoteller og bevertningssteder. Byen har en flyplass i nærheten, og det er jernbanestasjon der: byen er verdt å besøke i seg selv.

Dersom man vil se kirken er adressen

Kyrkan, Nacksta S:t Olof
Midälvavägen 2,
853 53 Sundsvall

Telefon til kirken (med fax): 0046 60-12 02 65

Kontor och prestegård:

Åkergränd 12, 853 53 Sundsvall
Telefon: 0046 60-61 71 10 (med telefonsvarer)
Telefontid: mandag – fredag: 9.00-11.00

E-post

sundsvall@katolskakyrkan.se

Websted: