St Olofs Kapell i Lund

St Olofs kapell er ett av to tvillingkapell på Lunds nordre kirkegård; det andre kalles Uppståndelsens Kapell, og har et krematorium. Disse to ligger knapt halvannen kilometer – i luftlinje – nord for Lunds historiske sentrum – et drøyt kvarters gange fra Lunds sentralstasjon.

En webside[i] som inneholder «guider» til kirkene i Lunds Stift forteller at den eldste delen av Norra kyrkogården ble innviet i 1816. Planene var lagt flere år tidligere, da den tidens fremste svenske landskapsarkitekt, Fredrik Magnus Piper, kommet opp med tanker om denne, med mur og kapell. Pipier, som blant annet hadde tegnet Hagaparken i Solna, nord for Stockholm, fikk ikke se sine planer i Lund gjennomført, fordi man anså dem for dyre. Isteden anla man kirkegården noen år seere, til dels basert på forslag fra arkitekten, professor Fredrik Blom.

Gjennom nesten hele 1800-tallet var domkirken og Klosterkirken de eneste bygninger i Lund der man kunne holde begravelsesgudstjenester, noe som ble opplevet som tungvint siden Nordre kirkegård lå langt borte.

Henimot slutten av århundredet ble Allehelgens-kirken bygget, og efterhvert tilkom også gravkapellet vet Nordre kirkegård, tegnet av Lund-arkitekten Henrik Sjöström, som var elev av domkirkearkitekten Helgo Zettervall.

Gravkapellet, som var i bruk til 1960, er kulturhistorisk verdifullt og brukes nå til gudstjenester for den etiopisk-ortodokse menigheten. Kapellet består i dag kun av de opprinnelige bygningen, men mellom 1941 og 2007 fantes også to administrasjonsbygg brukt av kirkegårdsforvaltningen.

I 1960 ble så Sankt Olofs og Uppståndelsens kapell innviet, utstyrt med krematorium. Allerede i 1945 hadde man utlyst en åpen arkitektkonkurranse, og denne ble vunnet av Stockholms-arkitektene Sven Backström og Leif Reinius med deres forslag «Skip». De tegnet også det frittstående klokketårnet like ved begravelseskapellet.

Siden har de fleste begavelser innen lokalsamfunnet blitt holdt i Sankt Olofs og Uppståndelsens kapell.

I utgangspunktet var arkaden mot syd ment å være et åpent kolumbarium – et sted der man kunne sette urner – men av en eller annen grunn ble dette aldri gjennomført.

Inntil Sankt Hans’ kirke ble innviet i 1971, ble Sankt Olofs kapell også brukt til alminnelige gudstjenester for innbyggerne i bydelen.

Orglene er bygget av A Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Kors og alterlysestaker er utført av hoffjuveleren Wiwen Nilson, som selv ligger begravet på Nordre kirkegård. Utsmykningen i Uppståndelsens kapell er en mosaikk av Gøteborg-kunstneren Nils Wedel.

St Olofs kapell har plass til 150 sittende gjester[ii].

Man kan se en kort film om disse to kapellenes, og kirkegårdens, historie her.

Kapellene befinner seg en 15-20 minutters spasertur nord fra Sentralbanestasjonen, med drosje – avhengig av trafikk, burde det ta fra fire minutter og oppover.

Nærmeste hotell ligger en knapp kilometers spasertur fra kapellene, mot nord, men man finner et større utvalg syd for kirkegården, inn mot sentrum. Omtrent det samme gjelder for spisesteder, og i enda høyere grad for kafeer, puber og barer.

Kapellenes adresse er:

Baravägen 2,
222 40 Lund,
Sweden

Tel: 0046 46 71 87 00

Det er ikke funnet noen egen email-adresse for kapellene, men man kan antagelig kontakte Svänska Kyrkan i Lund gjennom lundspastorat@svenskakyrkan.se