St Olafs Kirke i DeForest

DeForest er en småby i Dane CountyWisconsin og har en befolkning på under 10 000 mennesker, mange av norsk eller nordisk avstamning. Blant andre virkninger av dette har de skaffet seg et «folkebibliotek» som er tegnet med inspirasjon fra norske stavkirker, noe man i Norge antagelig ville kalle dragestil.

St Olafs kirke ligger øst i byen, i et boligområde og med store, åpne idrettsbaner på baksiden.

Kirken forteller[i] om seg selv på nettstedet sitt:

«I 1948 samlet 28 familier seg sammen med fader Nicholas Schneider (arrangør og første prest) for å støtte til å grunnleggelsen av en kirke i DeForest. Et bærbart alter ble satt opp på scenen til Norway Theatre, der første messen ble feiret 11. juli 1948.

Menigheten flyttet til operahusbygningen 18. juni 1950. Etter mye rengjøring og renovering ble dette det voksende sognets midlertidige hjem. Fr. Schneider ble fulgt av Fr. Ziegler i juni 1952

Samme år skaffet man seg tomt til menighetshus ved å kjøpe et område fra Willard Schumann-eiendommen. St. Olaf ble det første nyetablerte sognet til biskop O’Connors bispedømme. I 1956 ble Fr. William De Bock ble den første presten som bodde her, og en prestegård ble bygget på Holum Street i 1957.

Da det var ferdig, hadde menighetshuset fire klasserom; et allrom som kan brukes til liturgisk, sosial og idrettsaktivitet; et kjøkken og et kapell; slik at strukturen senere kunne brukes som en sogne-skole. Biskop O’Connor ga, som en personlig gave, en håndskåret statue av St. Olaf. Den første messen i den nye bygningen ble holdt påskedagen 1963.

En byggekomité ble dannet i 1972, og med støtte fra mer enn 300 familier ble bygningen av en ny kirke og prestegård en realitet. Den første messen ble sagt på takkefesten det året.

Gulljubileet ble feiret i 1998. Det var i løpet av denne tiden at Fr. Wankerl moderniserte det indre av sognekirken og veiledet også sognet i utvidelsen av menighetshuset med kontorlokaler for et voksende personale og menighet. Det var også i hans tid at det ble bestemt at presten skulle tjene et annet sogn, også – St. Joseph i East Bristol».

Denne menigheten har ikke bare skaffet seg en logo, men har også forsøkt å forklare alle andre hva det betyr[ii]:

«Logoen til St. Olaf katolske kirke, DeForest, ble laget for å synliggjøre flere sentrale elementer i menigheten. Kirkens navnebror, Olaf, en adelig viking, levde fra 990-1030 e.Kr. Han blir æret som skytshelgen for Norge. Den hellige Olaf var en martyr, som er representert med et rødt kors. Korset er litt forskjøvet til venstre som ligner på korset i Norges nasjonalflagg. Det siste symbolet på Sankt Olaf er øksen som er hentet fra Norges kongelige våpenskjold som hedrer St. Olaf i form av en løve som holder en øks.

I øvre høyre kvadrant av logoen er det en tornekrone. Når logoen ble laget, var det en samtale om å velge en kongelig krone, men i nærmere undersøkelse ble tornekronen antatt å være det beste eksemplet på den kronen Kristus bar for å redde oss. Det siste symbolet og ment å være et av de mest fremtredende bildene er det av den hellige nattverd og kalk som representerer Kristi kropp og blod. Dette er kirkens liv og er den guddommelige næringen som vil føre oss inn i evigheten hos Gud».

Bortsett fra bilder, kan man hos kirkens webside også delta i en morgenbønn fra 13 januar 2021, eller en messe.

Nærmest hotell er en 4-5 kilometers kjøretur nordvest for kirken, mens nærmeste spisested er en kilometer vestover. Nærmeste bar er knappe to kilometer med bil, sydøstover.

Det ser ikke ut til å være noen jernbane til DeForest, og den enkleste måte å komme seg til byen, annet enn med bil, er antagelig å fly til Dane County Regional Airport, som ligger et kvarters kjøring, sydover, fra kirken.  

Adresse og kontaktinformasjon

St. Olaf
615 Jefferson Street
DeForest, WI 53532
USA

Se i kart

Kontortelefon: 001-6-08-846-5726
Kontortid: mandag-torsdag 09:00 – 16:00 & fredag 09:00 – middag