Sanct Olai Kirke i Hjørring

På sin egen hjemmeside forteller kirken om seg selv:

«Sct. Olai kirke er viet til den norske helgenkonge Olai. 

Det er en romansk bygning fra midt i 1100-tallet. Ved en restaurering i 1966, hvor man gravede i kirkegulvet, fandt man rester af en ældre trækirke, der formodentlig er Hjørrings første og ældste kirke. 

Kirken består af skib, kor og våbenhus, men har tidligere haft apsis. Der er spor af det i korets østmur. 

Våbenhuset er en senmiddelalderlig tilbygning».

De har også et billede:

Gjennom Google Maps kan man også komme inn i kirken, og se den fra innsiden.

En annen kilde[i] forteller:

«Den eldste av Hjørring-kirkene sies å være St. Olai, viet til den norske kongen Olaf II, den hellige, og reist av sønnen Magnus den gode, som var konge av Danmark 1042-47.

Den nåværende granittkirken er imidlertid mer enn 100 år yngre enn kong Magnus. Under en restaurering i 1966 ble det funnet umiskjennelige spor etter en trebygning under kirkegulvet.

Den eksisterende granittbygningen er bygget med skip og kor i romansk stil. Inngangspartiet er sent gotisk, men har i det siste blitt grundig restaurert. Inne på veggene i skipet og koret er det funnet spor etter fresker flere steder, men de er alle kalket over. Skriften er ny, men døpefonten er fra ca 1600.

Altertavlem er fra slutten av 1500-tallet med senere malerier fra begynnelsen av 1700-tallet. Fra 1910 til 1976 hadde kirken en annen altertavle, malt av Axel Hou og med motiv Jesus i samtale med Nikodemus. Dette maleriet er nå hengt opp på den nordlige veggen av kirken. Prekestolen er et renessanseverk fra 1604, utført av Niels Ibsen, snekker og treskjærer».

Sanct Olai Kirke ligger et kvarter, tyve minutters, biltur sydover fra fergekaien i Hirtshals og skulle være enkel å finne.

Hjørring er en by med et godt utvalg av overnattings- og bevertningssteder: det nærmeste skal være Café Pitstop, som ligger noe over 100 meter syd for kirken – men det er mange flere.

Kontakt med kirken kan man få ved å henvende seg til:

Nørrebro 1,
9800 Hjørring,
Danmark
Telefon +45 98 92 39 41

 

Eventuelt gjennom Kirkekontoret:

Hjørring Kirkekontor
Torvet 4,
9800 Hjørring
(hverdager kl. 9.30 – 13.00, samt torsdag kl. 16.00 – 18.00)

 

Kordegner:

Lise Kvist Sørensen      Tel.      0045 98 90 16 55
                                  E-mail  liks@km.dk

 

Ole Mølgaard                Tel.       0045 98 90 16 55
                                   E-mail  olm@km.dk