Saint Olaves Kloster, Herringfleet

Dette klosteret tilhørte Augustinerne og ruinene ligger i landsbyen St Olaves, knappe ti kilometer nordvest for Herringfleet, omtrent så langt vest som man kan komme i England.

«English Heritage» – en organisasjon som på noen vis kan sammenlignes med Riksantikvaren i Norge – gir denne korte fremstillingen[i]:

«HISTORIEN OM ST OLAVE’S KLOSTER

Dette lille Augustinerklosteret ble grunnlagt av Roger FitzOsbert omkring 1216. Det er viet til Olaf, det 11. århundres konge og skytshelgen i Norge, hvis sterke kristne budskap var «dåp eller død».

En fortegnelse fra 1536 viser lite av verdi, og klosteret var sannsynligvis allerede i tilbakegang da det ble avskaffet et år senere. I 1547 bygget Sir Henry Jerningham bygningene nord for klosteret om til et privat hus, men lite av dette fantes fremdeles da klosteret ble revet i 1784.

Rundt 1825 ble gulvet i «refektoriet» – spisestuen – hevet og bygningen omgjort til en hytte som var bebodd til 1902.

BESKRIVELSE

Den skjulte perlen i denne beskjedne ruinen er refektoriet fra 1300-tallet. Det hvelvede murstenstaket er et viktig tidlig eksempel på bruk av murstein i England. Med søyler av purbeck-marmor, er dette rommet fremdeles nesten fullstendig og har til og med beholdt mye av det opprinnelige gipsarbeidet.

De eneste delene av kirken som har overlevet er en strekning av sørgangen, vestveggen og deler av nordveggen. Fundamentet til noen av de murstensbelagte grunnmurene som støttet opp klostergangene, er synlige, men ingenting er igjen av vestområdet bortsett fra en flintverks klostervegg, gjennomboret nær nordenden av en døråpning fra 1300-tallet.

På baksiden av refektoriet er et fragment av Jerninghams hus fra 1500-tallet som unnslapp ødeleggelse, og som inkluderer en gjenbrukt døråpning fra 1300-tallet».

St Olaves, landsbyen[ii], hadde en gang sin egen jernbanestasjon, men i dag er den nærmeste å finne i Haddiscoe, omkring halvannen kilometer vekk. Selv om det lar seg gjøre å komme dit med tog, er det nok enklere med bil, uansett hvilken retning man kommer fra.

Klosterruinen ligger helt nord i landsbyen, egentlig litt utenfor. Men dette er England, så mat og drikke er aldri langt vekk. Nærmeste spisested ligger ca. 50 meter mot nordøst, det nest nærmeste 80 meter, og man finner en pub efter en litt mer enn to hundre meters spasertur i sydvestlig retning. Nærmeste overnattingssted finner man en drøy kilometer langs veien til Great Yarmouth, som ligger ved kysten, en ti kilometers kjøretur unna, der man kan finne et rikt utvalg av hva man måtte ønske. 

Kontaktinformasjon:

Adresse:

Norfolk,
Beccles Rd,
Great Yarmouth NR31 9HE,
United Kingdom
Telefon:
+44 370 333 1181

[i] https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/st-olaves-priory/history/ De anbefaler, som videre lesning: Davis, KR, St Olave’s Priory, Herringfleet, Suffolk (HMSO guidebook, London, 1975)