Olavskirken på Avaldsnes

Riksantikvaren har beskrevet[i] Olavskirken på Avaldsnes slik:

«Avaldsnes kirke er en steinkirke bygd i andre halvdel av 1200-tallet. Gravhauger og bautasteiner i området rundt kirken er fra romersk jernalder, og her hadde Harald Hårfagre kongsgård. På kirkegården øst for kirken står landets høyeste bautastein tett ved kirkeveggen. Den er seks og en halv meter høy og kalles «Jomfru Marias synål».

Kirken har gjennomgått mange endringer siden den ble oppført. I dag har den et rektangulært skip med et smalere og forholdsvis langt kor, og et kraftig tårn med lavt pyramidetak i vest. Tårnet er en fri rekonstruksjon av tårnet som ble revet i 1834, men har samme grunnflate som det opprinnelige tårnet. De fleste vinduene er lansettvinduer, med smale spisse buer. Skipets sydportal er rikt dekorert med skivekapiteler og hundetannsnitt i såkalt «Bergensgotikk».

Kirken lå i delvis ruiner fra 1500-tallet og har ingenting av middelalderens inventar bevart. Den første store restaureringen fant sted på 1830-tallet, og da fikk også kirken mye nytt inventar. I 1885 fikk kirken en stor altertavle med korsfestelsen, malt av Christen Brun, eldste sønn til prosteparet Brun på Avaldsnes. I forbindelse med restaureringen i 1920 fikk kirken nytt alter, prekestol og benker. Glassmaleriene ble tegnet av Bernhard Greve i 1950».

Olavskirken på Avaldsnes

Turistinformasjonsstedet «Opplev Avaldsnes» har mye informasjon kaller den «Olavskirken» og  

«ET MINNESMERKE OVER TIDLIGERE STORHETSTIDER

Olavskirken troner nyoppusset og flott på Avaldsnes og står i dag som det tydeligste kulturminnet på Avaldsnes. Kirken ble bygget av kong Håkon Håkonsen rundt 1250 som en del av kongsgårdanlegget.  Håkon Håkonsen viet kirken til Olav Den Hellige, og kirken på Avaldsnes ble et viktig stoppested for pilgrimer som skulle til Nidaros. Tidlig på 1300-tallet gjorde Håkon Magnusson Olavskirken til kongelig kollegiatkirke sammen med tre andre kirker i Norge».

Avaldsnes Kirke interiør

En annen, rik, kilde er kirken selv. På nettstedet sitt forteller menigheten om både historien og nåtiden, om spaserturer og restaureringsarbeider, Jomfru Marias synål og kirkens orgel. Sammen med et annet nettsted om dette gudshuset kan man få et svært godt inntrykk av den skatten Olavskirken på Avaldsnes er.

Jomfru Marias Synål

 

 

 

 

 

 

 

 

På den annen side kan man jo – utenom coronatider – gjøre et besøk der. Kirkens adresse er

Kong Augvalds veg 101,

4262 Avaldsnes

Telefon 0047 52 81 00 01

Email avaldsnes@karmoykirken.no

Nærmeste hotell ligger litt over to kilometer unna, og er knyttet til Haugesunds flyplass. Og om man først er der kan Haugesund selv – et kvarters biltur unna – være en utmerket base med et godt utvalg hoteller, barer, restauranter og puber.


[i] https://www.kulturminnesok.no/minne?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/83833