Olavskirken i Tønsberg

Olavskirken i Tønsberg har ligget i ruiner i mange hundre år. Egentlig var den Olafsklosterets kirke – ikke en «frittstående» en. Dette klosteret tilhørte Premonstrantenser-ordenen – stiftet i nær Laon tidlig på 1100-tallet – som var kommet til Norden med erkebiskop Eskil av Lund.

En liten bok med tittelen «St. Olavsklosterets Kirke – Nordens største rundkirke[i]» inneholder en mengde opplysninger om klosteret og kirken – men mer om den siste, for klosteret er visst dårlig forstått. Likevel: det ble antagelig anlagt ganske tidlig, for det er nevnt allerede i 1191. Dokumenter gir inntrykk av

«et meget rikt og mektig kloster som nød stor anseelse utover 1200-tallet, men dette, og den lange veien til Frankrike, førte til at klosteret ble mer og mer selvstendig i forhold til sitt moderkloster Premontré[ii]».

Det kom efterhvert til nokså skarp konflikt i dette forholdet, men til tross for tiltak fra ordensledelsens side, forteller boken at «Olavsklosterets sterke stilling i Norge og Norden tapte seg derimot ikke så fort[iii]». et tegn på den sterke stillingen var at et viktig møte mellom erkebiskop Eiliv, biskopene av Oslo[iv], Bergen[v] og Stavanger[vi], den pavelig nuntius i Sverige, og kongens kansler ble holdt her i 1319[vii].

Alt har sin begynnelse – og alt får sin slutt. For Olavsklosteret og kirken gikk det slik:

        «Til tross for rikdommer og et stort jordegods gjennomgikk klosteret et langsomt forfall mot senmiddelalderen, og klimaks kom i 1532 da Fredrik den 1. sekularierte det og ga alle eiendommene til Erik Ugerup som tjenestelen. Klosterets historie endte for godt kort etter, da allle bygningene brant til grunnen i 1536, og refomasjonen satte en stopper for eventuell gjenoppbygging. Jordegodset dannet senere stammen i grevskapet Jarlsberg, mens ruinene langsomt forfalt – de var riktignok synlige frem til mot 1800-tallet[viii]».

Forbindelsen med Jarlsberg er påfallende – gjennom den pavelige Geheimekammerherre, Baron V. Wedel Jarlsberg og hans medvirkning til opprettelsen av Olavsalteret i San Carlo Corsa i Roma i 1893. Gjennom ham knyttes også forbindelsen til gjenopprettelsen av Norges selvstendighet: han var sønnesønn av Eidsvoldsmannen Herman Wedel Jarlsberg og Karen Christiane Andrea, født Anker.

Olavsklosterets kirke var en rundkirke – av samme type som den Olavskirken man finner på Bornholm, men større. Det er ikke funnet noe billede av kirken, men grunnplanen er blitt rekonstruert:

Olavskirken Tønsberg grunnplan

Man har også forsøkt å rekonstruere kirkens ytre – det får være opp til den enkelte å bedømme hvor sterkt man skal tro de har lykkes:

Olavskirken i Tønsberg Rekonstruksjon

Ruinene av kirken kan sees utendørs i kvartalet som defineres av Klostergaten, Øvre Langgate, Conradis gate og Storgaten i Tønsberg. Deler er også synlige i underetasjen i Tønsberg Bibliotek.

 

Før man kaster seg på sin stolte ganger og galopperer til Tønsberg for å se ruinene kan det være verdt å lese en kommentar fra en tidligere besøkende:

«Rester av klosteret kan også ses nede i kjelleren på biblioteket. Selve ruinene her er ikke så spesielle, men interessante pga historien. Jeg hadde nok blitt skuffet hadde jeg reist langt for å se dette, men gøy å få med seg når man først er her …»

Ruinene ved Storgaten

Ruinene efter Olavsklosterets kirke ligger i Tønsberg sentrum, og det er godt med kafeer, restauranter, barer og hoteller i nærheten, der man kan fordøye inntrykkene.

 


[i] Lunde, Øivind; St. Olavsklosterets kirke : Nordens største rundkirke; Tønsberg sparebank, 1971; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011708087

[ii] Lunde, Øivind; St. Olavsklosterets kirke : Nordens største rundkirke; Tønsberg sparebank, 1971; p 8; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011708087

[iii] Lunde, Øivind; St. Olavsklosterets kirke : Nordens største rundkirke; Tønsberg sparebank, 1971; p 9; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011708087

[iv] 16. Helge, biskop av Oslo 1304-1322, korsbroder i Oslo. http://www.katolsk.no/biografier/historisk/biskoper#Oslo

[v] 15. Audfinn Sigurdsson, biskop av Bergen 1314-1330 – se http://www.katolsk.no/biografier/historisk/biskoper#Bergen.

[vi] 12. Håkon Halldorsson, biskop av Stavanger 1318-1322, korsbroder i Stavanger. http://www.katolsk.no/biografier/historisk/biskoper#Stavanger

[vii] Lunde, Øivind; St. Olavsklosterets kirke : Nordens største rundkirke; Tønsberg sparebank, 1971; p 8; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011708087

[viii] Lunde, Øivind; St. Olavsklosterets kirke : Nordens største rundkirke; Tønsberg sparebank, 1971; p 10; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011708087