Olavskirken i Bamble

Denne kirken – eller, for å være nøyaktig, kirkeruinen – er beskrevet i en bok: «Fra hov til kirke : Skeidi i Bamble – senter for gammel og ny tro» utgitt av Bamble Historielag i 1995, et år da man kunne markere 1000 års uavbrutt  tradisjon med gudstjenester i Norge.

I dette verket kan man få vite om mange sider ved kirken, dens opphav og rolle, dens ytre og indre. I tillegg kan man lese at den ble brukt som valgkirke da det skulle utpekes deltagere i Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814

Kirken er fra før 1150, og er bygget i en stil som er inspirert av normannisk og engelsk arkitektur. Den var i århundreder en av de viktigste kirkene i regionen, men ble til slutt for liten og da man skulle bygge ny rev man Olavskirken for å få sten til grunnmur og kirkegårdsmur. En gang var det planer om å bygge opp igjen, men de ble lagt på is.

Mariakapellet

Ett element av bygget, et rom bygget for å huse kirkens verdigjenstander, er satt i stand og vigslet til et kapell, viet til Jomfru Maria.

Ruinen ligger noe over 13 kilometer sydvest for Stathelle, like ved Europaveien, fylkesvei 363, og et par hundre meters spasertur fra Bamble Kirke: det er holdeplass for bussen tvers over veien.

Rundt ruinen er det lite annet, bortsett fra Bamble Kirke, og vil man ha en kopp kaffe eller noe annet, er nærmeste mulighet en veikro på veien til Stathelle, eller inne i byen, mens nærmeste hotell er å finne i Langesund.