Olavs Kapell Innvies

Olavs Kapell Innvies

Her gløtter vi inn gjennom inngangsdøren til Olavs kapell som innvies idag. Biskop Dagfinn Hauge foretar den hellige handling, assistert av Sandars fire prester samt formannen i menighetsrådet, bokholder Otto Wilhelmsen, og formannen i byggekomitéen, avdelingssjef Arne Olsen. Giverne, konsul Lars Christensen og frue, vil være til stede.

   Ikveld er menighets-fest i forbindelse med at menigheten overtar menig-hetshuset. Det blir taler av biskop Dagfinn Hauge og prost Th. Østenstad, andakt av skolebestyrer Andreas Aukland, sang av menighetskvartetten og det blir gitt en beretning fra byggekomitéens arbeide.

*

   Den åpne døren symboliserer også giverens vakre ønske, om at kapellet skal stå åpent fra kl. 7 morgen til kl. 19. Her kan man søke avsides fra hverdagen en stille stund, og det vakre kapellet i de avstemte farvene og med Lous Mohrs budskap i fonden og apsis vil utvilsomt sinnet til eftertanke og andakt, til fred og ro.


[Fra Sandefjords Blad Nr. 249, 26 oktober 1962, avfotografert hos Sandefjord Bibliotek 11 februar 2021.]