Kapellet

Olavs Kapell – ekte i hver detalj

 

Enkelt utstyrt, men alt er av beste kvalitet
En illustrasjon av givernes gode smak

 

            Olavs kapell vil føye seg vakkert inn i rekken av prektige bygg som er reist i Sandefjord de siste årene. Karakteristisk for flere av disse byggverkene er at de er gjennomført i enhver detalj. Denne karakteristikk gjelder ikke minst for Olavs kapell. Det er ikke spart på noe for at dette lille byggskal bli så harmonisk som mulig. – Kapellet i seg selv er en illustrasjon av givernes gode smak.

   Døren inn til kapellet fra Menighetshuset er i ek, med beslag i smijern. Dørens innfatning er en kleberstensportal. Rett over døren står den latinske devisen: Ora et labora (be og arbeid) og Finn Henrik Bodvin hugget inn den syvarmede lysestake. På portalens sider er relieffer med motiver fra det gmle testamente: Adam og Eva, Det først blodoffer, Noa og arken, Jaklias brenoffer, Jakobs kamp med engelen, Moses med lovens tavler, Samson i tempelet, David og Saul, Salomos dom, Elias brennoffer på Karmel bjerg og Isaks rotskudd.

   Den delen av portalen som vender inn mot kapellet har motiver fra den nye pakt: Maria bebudelse, Jesu fødsel, Jesus hos de skriftlærde, Jesu dåp, Nattverden, Korsfestlsen, Oppstandelsen og Pinsefesten.

   Vel kommet inn i kapellet lyser Hugo Lous Mohrs dekorasjoner av fondveggen imot en. De begynner i apsis nederst som et tre, selve livstreet, og det forgrener seg over hele fondveggen. Øverst på veggen er Kristus med utbredte armer og på sidene er det motiver med mor og far i arbeide og lek. Nederst i apsis har dekorasjonene en mørkblå grunnfarve. Den går efterhvert over i lysere blått og stråler tilslutt ut i rosa, gult og grønt som de dominernde farver.

   Og så først får man tid til å se på interiøret ellers. Veggene er i teglsten med lyse fuger. De høye smale vinduene har helantikt glass i blyinnfatning. Glasset er svakt pastellfarvet.

   Gulvet er i marmor, – fliser i avvekslende grønt og mørkegrått. Takets grunnfarve er hvit, og det er dekorert i gult og brunt.

   Det er et lite galleri i kapellet, men det er ikke plass til stort mer enn orgelet. Galleriets bjelker og brystning er i sandblåst furu.

   Alterbordet er utført i smijern og har en tykk plate i kalket ek. Smijernet går igjen, delvis belagt med bladgull, både i alterring, døpefont, prekestol, og salmeanviser. Kalket ek er også brukt som materiale i de 50 stolene som står i kapellet. De er trukket med terrakottafarvet bøffelskinn.

   Belysningsnlgget er også spesielt. Det er montert såkalt lysdemperanlegg, slik at belysningen mest mulig står i stil med kapellets interiør.

  Det er en storartet gave som Sandar menighet har fått ved dette kapell. VI må også tro at menigheten vil sette pris på gaven og vil behandle dette bønnens og den stille eftertankes sted med den pietet som det har krav på.

(fra Sandefjords Blad, 27 oktober 1962)