Hellige Olavs Ortodokse Kapell på Stiklestad

Kapellet i Folldal

Dette kirkebygget er et ombygget, laftet stabbur fra Folldal, opprinnelig satt opp i midten av 1700-årene. Det ble innviet av biskop Hilarion Alfeyev i 2003 i Folldal og flyttet til Stiklestad i 2013. Det ble viet på nytt 16. oktober 2014 av erkebiskop Mark av Jegorevsk[i]. Kapellet tilhører Hellige Olga russiske ortodokse menighet i Oslo[ii].

Innvielsen i 2003

“Den ortodokse kirke i Norge arbeidet i flere år med planene om å reise et ortodokst kapell på Stiklestad. Arbeidet skjøt fart i 2013 da Hellige Olga menighet i Oslo fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien om å overta et ortodokst kapell som sto på gården hans i Folldal og som allerede var viet til Hellige Olav i 2003.

Hellige Olga menighet henvendte deretter seg til Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og til grunneieren, Verdal kommune, med en forespørsel om hvorvidt det kunne være mulig å flytte dette kapellet til Stiklestad. Henvendelsen ble fulgt opp med et tett samarbeid mellom Verdal kommune og SNK og Den russiske ortodokse kirke for å legge til rette for at kapellet skulle oppføres på Stiklestad.  under Olsok i 2013. Kapellet ble deretter reist på dugnad av frivillige innen Den russiske ortodokse kirke.

Kapellet på Stiklestad

Kapellet var opprinnelig et stabbur fra 1750-tallet som i 2003 hadde blitt innviet til kapell.  I forbindelse med bruksendringen ble det føyd et altertilbygg til det opprinnelige staburet. Kapellet er også utstyrt med en løkkuppel på taket.  Inventaret i kapellet er gaver gitt av enkeltpersoner og menigheter i Norge og Norden forøvrig.

Kapellet ble innviet på Hellig Olavs minnedag, 16. oktober 2014. Dermed er de tre største kirkefamiliene innenfor kristenheten representert gjennom egne kirkebygg på Stiklestad som alle formidler sin del av Olavsarven»

Inne i kapellet på Stiklestad

Den ortodokse kirken i Norge har en lengre fremstilling av denne historien, og Sankt Olavs plass innen deres tradisjon, som kan leses her.

Kapellet ligger 75 meter nord for Olavsstøtten, og et par minutters spasertur fra kaféen i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Der er det også hotell. Flere muligheter finnes i Verdalsøra, en fire-fem kilometer vestover.

Det er ikke funnet  noen kontakt-informasjon for kapellet, men det hører inn under den ortodokse kirken i Trondhjem, og den kan man finne gjennom:

Menighetsprest i den Hellige Annas menighet

f. Aleksander Volokhan

Sollia 27
7036 Trondheim
e-post: aleksandr@ortodoks.no
tel: (+47) 73 93 26 21
mob.: (+47) 911 82 847

 

(De russisk-ortodokse troende i Trondheim her, foreløpig, ikke egen kirke men samles for gudstjenestefeiring i Bakke kirke, Inneherredsveien 3)