Hardemo Kyrka

Hardemo Kyrka ligger i kommunen Kumla, en knapp mil vestover fra sentrum. Kumla selv ligger 20 kilometer syd for Ørebro, midt i syd-Sverige.

Hardemo kirkes forbindelse med St Olav er at den ligger der helgenkongen skal ha døpt flere av de lokale bøndene.

Kirkens ulike deler har ulik alder: tårnet er fra 1100-tallet, skipet fra 1766. Det eldste av inventaret er et billede av St Olav fra 1200-tallet[i].

Et tredimensjonalt fotografi av kirkerommet kan man se her.

Nærmeste overnattingssted finer man i Kumla, og man må dit eller til Hallsberg for å få noe å spise og drikke. Dit kan man komme med tog, via Kongsvinger.


[i] https://web.archive.org/web/20080517135159/http://www.hardemo.info/kyrkan.htm