Åpningsdagen om aftenen

Den største takken er å besøke Olavs kapell flittig
   300 var samlet til en hyggelig fest i en blomstersmykket menighetssal i går kveld efter innvielsen av Olavs kapell. Det var bare en mening om det vakre kapellet, | og alle var fulle av takknemlighet over denne gave som gjør Sandar F Menighetshus til noe mer enn et vanlig menighetshus. Formannen i Sandar menighetsråd, Otto Wilhelmsen, ønsket velkommen. Det var endel innbudte også til dette samvær, bl. a. representanter for kommunen, Sandefjord menighetsråd og håndverkere.
   Prost Th. Østenstad holdt åpningsandakt med utgangspunkt i 100. David Salme. Han uttalte håpet om at gleden måtte følge med også inn i hverdagen, at den måtte være grunntonen og inspirasjonen når vi tar fatt igjen efter denne festdagen.
   Biskop Dagfinn Hauge talte ut fra 2. Kor. brev, l. kapitel. Det lyser et løfte over alle, sa han, og har man først fått tak i et løfte, vil en stadig oppdage nye. Han ønsket at det nyinnvidde kapell måtte være med på å spre velsignelse og menighetshuset være et utvidet hjem. Det er ikke så helt alminnelig at en menighet har et slikt huskapell, og han trodde neppe noe menighetshus eide slik romslighet og allsidighet som Sandars.
   Formannen i byggekomitéen, avdelingssjef Arne Olsen redegjorde for bygget. Han mottok også i går kveld mange takkens ord for sin innsats og arbeide. Det ble sagt at bygget hadde ikke kurmet vært omfattet med større interesse om det hadde vært hans eget.
   Forøvrig ble alle som hadde vært med i dette arbeide hjertelig takket, og hilsner og lykkønskninger ble bragt av skolebestyrer Hans Sletmo, formannen i Sandefjord menighetsråd, lektor Erling Birkenes og ordfører Bjarne Vangstein som også uttrykte håp og forvissning om at dette kapell som daglig skal være åpent ville gi rike frukter i samfunnsgavnlig arbeide.
   Avdelingssjef Arne Olsen kunne også glad fortelle at han hadde mottatt en gavesjekk på kr. 1.800. Menighetskvartetten som besto av 11 mann gledet med vakker sang, og mange var grepet av Lillema Thoresens sanger «Det gäller», «Det er makt i de foldede hender» og hymne av Nils Larsen.
   Lærer Andreas Aukland avsluttet festsamværet med andakt og talte ut fra 1. Kongebok, 9. kap. 3 v. Den største takk vi kan gi Gud og giverne er at vi tar vare på vårt menighetshus og Olavs kapell og besøker det flittig, sa han. Noe som vel hele menigheten er enig i — og takken vil således også vise seg i fremtiden.