19460411 SB Sandar Herredstyre om Søknad fra Samvirkelaget

Sandar herredsstyre vil
ikke ha forretningsbygg
ved Landstads Plass.
Samvirkelagets ansøkning om feste av tomt avslått med 22 mot 17 stemmer
 

 

 

Den viktigste sak i Sandar herreds-styre igår var søknaden fra Sandar Samvirkelag om feste av tomt ved Landstads Plass, og det er vel ikke for hardt tatt i når man sier at avgjørelsen er imøtesett med atskillig spenning. Med 6 mot 4 stemmer har formannskapet instillet på at søknaden ikke ble imøtekommet.

Skjelbred (a): Sandar Samvirkelags ansøkning har en ganske naturlig årsak. Stedet er ikke lenger sentralt of lokalet e for lite. Vi har derfor funnet det riktig å gå til nybygging. Tomten ved Landstad er en bra tomt, – men nå har plutselig noen hver fått bruk for tomten. Vi bør innvilge ansøkningen, for bak Samvirkelaget står 3-4000 av Sandars befolkning og det vil ikke si så lite. Jeg tror heller ikke et moderne forretningsbygg skulde skjemme strøket. Jeg håper de korporerte – uansett parti – stiller seg solidariske og stemmer for feste av tomten.

   Lind (h) pekte på at dette var gammel kirkevold og at kirkelige hensyn måtte komme i første rekke. Forretningsbygg må ikke komme på tomten, den må holdes fredelig og rolig, for der er en kirkegård og en kirke i nærheten som forlanger respekt.

   Testman (h) mente det vilde virke meget forstemmende på den største del av bygdens befolkning om det ble reist forretningsbygg her.

   Th. Jacobsen (v) var av samme opfatning og protesterte mot at Skjelbred appellerte til korporerte om støtte. Her var ikke spørsmål om samvirke eller korporasjon, men om bortfeste av tomt. Han vilde ikke være med på det.

   Thoresen (h): Tomten må ikke bortfestes til forretningsbygg. Det er et spørsmål om det ikke blir for trangt med bygg der i det hele tatt og at den beste løsning vil være å anlegge park.

   Odberg (h) protesterte mot Skjelbreds appell til de korporerte, her gjaldt det å handle i kommunens interesse. Han var ellers mot at det ble reist noe forretningsbygg på tomten.

  Asphaug (v) fant det tiltalende med park, men han trodde ikke det førte frem. Han mente det var riktigst at om den gamle kirkegårdsgrunn

skulde festes bort, måtte det være til menighetshus.

   Hjertholm (a): nå har vi talt om tomten i 20 år og har hatt mange planer med den. Det har også vært snak om å reise forretningsbygg, men det har aldri vært noen protester av kirkelige hensyn. Ble det nødvendig med menighetshus måtte det gå an å finne en bedre tomt. Skulde det li nødvendig med flere kommunale kontorer måtte det gå an å ta i bruk vaktmesterens bolig. Jeg finner ingen gode innvendinger mot å feste tomten bort. Med den arkitektur vi nå har kan vi få en bygning som ikke skjemmer strøket. Samvirkelaget har 3-4000 medlemmer – en ganske stor menighet som vil skulde ta litt hensyn til – kommunen vil her kunne gjøre en god gjerning.

   Testman: Forretningsbygget vil trekke stor generende trafikk over Landstads Plass – hvor den er stor nok fra før.

   Lien (v): Jeg er samvirke-mann, medlem av Menighetsrådet og av herredsstyret, og vil si at det allerede for fem år siden ble drøftet å bygge menighetshus på denne tomten.

  Kalleberg vilde ikke gå Samvirkelagets ærend, men ble ikke tomten festet bort til Samvirkelaget, kunne den heller ikke festes bort til Menighetshus. Vi er oppmerksom på at denne ansøkningen bare er koblet inn.

   Haraldsen (kr. f.) nevne at Menighetshuset var nødvendig og denne plassen naturlig – før krigen som nå gjør det samme syn seg gjeldende.

   Videre innlegg førte debatten ut på viddene og man ble stående ved spørsmålet om feste av tomten til samvirkelaget eller ikke. Ordføreren forlangte avstemning med navneopprop, ander vilde ha en skriftlig votering. Avstemningen ble gjort på vanlig måte.

   Ansøkningen fra Sandar Samvirkelag om feste av tomt ved Landstads Plass ble avslått med 22 mot 17 stemmer. Arbeiderpartiet, kommunistenes representanter og en fra venstre stemte for[i].